Välkommen till konstnären Torfrid Olsson

Torfrid Olsson i sin ateljé i Bygdeträsk.

Torfrid Olsson räknas som en av Sveriges främsta symbolister och surrealister. Han arbetade med naturnära fantasirik konst i olika tekniker, ofta med symbolisk syftning kring fruktsamhet eller ondskans förhärjelse. Objekt som verktyg, redskap inarbetas ofta i konstverken.

Hela sitt liv verkade Torfrid Olsson (1913–2003) på fädernegården i Bygdeträsk, Västerbotten. Parallellt med detta utvecklades han till en av landets främsta symbolister och surrealister med en helt egen konstnärlig profil. Sina bästa idéer påstod han sig ha fått ”medan hästen vilade”.

Torfrid Olsson finns representerad på bland annat Moderna Museet, Nationalmuseum, Västerås och Göteborgs konstmuseum samt via ett antal offentliga utsmyckningar. År 2013 släpptes också ”Till fruktbarhetens lov” – Boken om Torfrids liv och konstnärskap.

Utställning på Edelvik i Burträsk – Till fruktbarhetens lov

Den 19 februari klockan 13.00 är det vernissage för Torfrid Olssons konstutställning på Edelviks Folkhögskola i Burträsk under titeln ”Till fruktbarhetens lov”.

Titeln på utställningen på Edelviks Folkhögskola – ”Till fruktbarhetens lov” – är en titel som återfinns som titel på boken om Torfrid Olsson, som också finns till försäljning på utställningen. I övrigt visas och säljs tuschteckningar, skulpturer och oljemålningar från de flesta epokerna i Torfrids produktiva konstnärskarriär. 

När Burträskbygdens Konstförening startade på 1950-talet tillhörde Torfrid Olsson dess första styrelse. Torfrid blev födelseorten Bygdeträsk och Burträskbygden trogen hela sitt liv. På frågan om grannar och folk i bygden tyckte att en konstnär och konst var annorlunda svarade Torfrid: ”Nej, på landet är man tolerant och jag har funnit att vanliga människor lättare kan ta till sig det ovanliga än så kallade konstkännare!” 

Utställningen på Edelviks Folkhögskola håller öppet: 19/2, 26/2 och 5/3 klockan 13–15.

För mer information kontakta:

Ordförande Burträskbygdens Konstförening, 070-632 02 31 stefan@stalnacke.com, burtraskbygden.konstforeningar.se

För Torfrid Olssons konst: Staffan Olsson 073-080 67 52

Scroll to Top