Välkommen till konstnären Torfrid Olsson

Torfrid Olsson i sin ateljé i Bygdeträsk.

Torfrid Olsson räknas som en av Sveriges främsta symbolister och surrealister. Han arbetade med naturnära fantasirik konst i olika tekniker, ofta med symbolisk syftning kring fruktsamhet eller ondskans förhärjelse. Objekt som verktyg, redskap inarbetas ofta i konstverken.

Hela sitt liv verkade Torfrid Olsson (1913–2003) på fädernegården i Bygdeträsk, Västerbotten. Parallellt med detta utvecklades han till en av landets främsta symbolister och surrealister med en helt egen konstnärlig profil. Sina bästa idéer påstod han sig ha fått ”medan hästen vilade”.

Torfrid Olsson finns representerad på bland annat Moderna Museet, Nationalmuseum, Västerås och Göteborgs konstmuseum samt via ett antal offentliga utsmyckningar. År 2013 släpptes också ”Till fruktbarhetens lov” – Boken om Torfrids liv och konstnärskap.

Rulla till toppen