Välkommen till Torfrid Olsson

I Telefonkatalogen stod han som ”hemmansägare”. Hela sitt liv verkade han som bonde på fädernegården i Bygdeträsk, Västerbotten. Parallellt med detta utvecklades han till en av landets främsta symbolister och surrealister med en helt egen konstnärlig profil. Sina bästa idéer påstod han sig ha fått ”medan hästen vilade”.

Trots att konstprofessorn Oscar Reutersvärd påstod att ”det finns egentligen bara två stora konstnärer, Torfrid Olsson och Picasso” och trots att han är representerad på flera stora konstmuséer, är Torfrid Olsson alltför lite känd och uppmärksammad.

Ovanstående är ett citat ur boken om Torfrid Olsson med titeln ”Till fruktbarhetens lov”. Denna webbsida finns för att hitta en kanal för alla konstintresserade som tycker om Torfrids konstnärskap.

Om Torfrid Olsson

Torfrid Olsson arbetade med naturnära fantasirik konst i olika tekniker, ofta med symbolisk syftning kring fruktsamhet eller ondskans förhärjelse. Objekt som verktyg, redskap inarbetas ofta i konstverken.

Museum

Museum Torfrid Olsson är öppet under sommaren eller på beställning. För aktuella tider se fliken Museum.

Alster

Torfrid Olsson verkade från ungdomen på 1920-talet fram till sin död 2003 och han var mycket produktiv. Teckningar, skulpturer, grafik, målningar och dikter.