Om Torfrid Olsson

Torfrid Olsson arbetade med naturnära fantasikrik konst i olika tekniker, ofta med symbolisk syftning kring fruktsamhet eller ondskans förhärjelse. Objekt som verktyg, redskap inarbetas ofta i kontverken.

Separatutställningar

Torfrid Olsson har haft en mängd separatutställningar i Sverige, Norge. Finland och Estland.

Samlingsutställningar

Torfrid Olsson har deltagit i flera samlingsutställningar, bland annat:

 • ”Svart och vitt” på Konstakademien, 1966
 • ”Nyförvärv” på Nationalmuseum, 1966
 • ”Myt och Verklighet”, Riksutställningar, 1972–73
 • ”Collage och Objekt l Sverige under 50 år”, Riksutställningar, 1974–75
 • ”Fantasins frigörelse” på Västerås Konstmuseums vandringsutställning, 1977–78
 • ”Varianten”, Svensk nutidskons, kulturhuset, 1979
 • ”Material för fantasin = en resa”, Riksutställningar, 1979
 • Samlingstställningar i Norge, Finland och Litauen

Representerad

Nationalmuseum, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Vasterås konstmuseum, Västerbottens Museum, Statens konstråds samlingar, Umeås, Skellefteås och Stockholms stads samlingar samt i ett flertal kommuner och landsting. Dessutom i många städers samlingar.

Offentliga uppdrag

Som en av Sveriges främsta symbolister och surrealister har Torfrid Olsson fått många offentliga uppdrag, bland annat:

 • Badhusets entréhall i Burträsk, 1974
 • Byske centralskola, 1975
 • Martinsons Trä AB, Bygdsiljum, 1971
 • Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 1978
 • Entréhallen vid fredsförbandet i Arvidsjaur på uppdrag av Statens konstråd, 1980
 • Arjeplogs sjukhem, 1981
 • Skellefteå lasarett, 1983
 • Industriellt utvecklingscentrum i Skellefteå, 1983
 • Västerbottensteaterns teaterhus med utsmyckning både utom- och inomhus, 1984
 • Bostadsområde i Norsjö

Stipendier

 • Västerbottens läns landstings kulturstipendium, 1965
 • Statens stora arbetsstipendium, 1973–1974
 • Skellefteå kommuns kulturstipendium, 1974
 • Sigrid Westerbergs stipendium för skulptörer, utdelat av konstakademien, 1984
 • Skellefteå kommuns kulturutmärkelse Guldälgen, 2001

Torfrid Olsson – periodindelning

Enkla teckningar, föreställande
1930-tal
Landskap/karikatyrer/porträtt
1940-tal
Oljemålningar/akvareller, föreställande
1940-tal
Akvareller, nonfigurativa
1950-tal
Träskulpturer. svarvade och av rötter och grenar
1950-tal
Souvenirer
1950–1960-tal
Tuschteckningar, åkrar, fruktbarhetssymboler m.m.
1970–2000-tal
Oljemålningar/oljemålningar på relief(motorsågstavlor)
1960–1980-tal
Järnskulpturer
1970–2000-tal
Araldittavlor
1970-tal
Grafik
1970–1995
Oljemålningar, förenklade
1980–2000-tal
Enklare teckningar
1990–2003
Rulla till toppen